dimarts, 29 de gener de 2013

VÍDEOS TERMODINÀMICA

video
video
video
video

PROCESSOS TERMODINÀMICS

TERMODINÀMICA 

Estudi dels diferents processos termodinàmics.
Busca la informació necessària per omplir el quadre resum que seguirà aquesta estructura:
VISIONA ELS VÍDEOS DE CADA PROCÉS